Chùa Bửu Đà: Chuyến Về Nguồn Kỵ Tổ Năm Bính Thân (2016)

Thứ tư, 09/05/2018, 22:54 GMT+7

Phái đoàn chư Tăng-Ni và Phật tử hành hương về nguồn kỵ tổ dòng thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Chùa Chúc Thánh - Hội An từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 11 năm Bính Thân (02-05/12/2016)

Ý kiến của bạn