Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia

Thứ ba, 08/10/2019, 14:52 GMT+7

CHÙA BỬU ĐÀ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT XUẤT GIA

Từ ngày 15 đến ngày 19/09/Kỷ Hợi (13-17/10/2019)

.....o0o.....

71808328_2392097907724389_4682990799187607552_n

72318379_2392098467724333_3386946707806748672_n

 

Ý kiến của bạn