Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/09al

Thứ bảy, 31/10/2020, 02:16 GMT+7

     

1_4

     Ngày 19/09al là ngày Lễ xuất gia của đức Bồ tát Quán Thế Âm. Noi theo hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ tát Quan Âm, những người con Phật chúng ta sẽ biến niềm đau thành hành động thiết thực: góp phần cứu trợ bão lũ cho miền Trung cũng như hướng tâm cầu nguyện cho mưa hòa gió thuận, đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp.

     Do đó, nhân lễ Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Bửu Đà tổ chức chương trình lạy Ngũ bách danh (500 danh hiệu Phật), và Lễ phóng sanh (sáng 19al). Chương trình bắt đầu từ tối 16 tháng 09 al cho đến tối 19 tháng 09 al.

2_3

     Kính mời quý Phật tử cùng về tu tập, góp phần hồi hướng công đức về cho miền Trung nước việt.

     Kính thông báo!

Ý kiến của bạn