Chùa Bửu Đà: buổi nghiệm thu 'Dàn Lọc Nước Sạch số 4' tại Lâm Đồng

Thứ ba, 24/04/2018, 15:51 GMT+7

         Thông báo buổi nghiệm thu & bàn giao Hệ Thống Lọc Nước Uống số 4 cho trường Mầm non Đông Thanh (Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng) ngày 21/04/018.

         Tổng kinh phí dàn lọc là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). Toàn bộ kinh phí do GĐPT Lưu Quang Minh & Lâm Thị Huôi (Thụy Sỹ) ủng hộ.

         Thực tế buổi nghiệm thu như sau:

         + Dàn lọc nước đã hoàn thành xong hết về cơ bản, nhưng còn một số chỗ về dây dẫn nước thải, dây điện, tủ bảo vệ các bông lọc v.v... cần phải được khắc phục.

         + Nước chưa được nhà trường thực hiện biện pháp xả rửa đường ống đầy đủ nên tuy đã có thể uống trực tiếp nhưng vẫn còn mùi nhựa.

         + Sau khi có kết quả kiểm nghiệm nước đạt chuẩn từ cơ quan có thẩm quyền mới cho phép nhà trường đưa vào sử dụng dàn lọc.

         Chùa Bửu Đà xin cảm niệm công đức gia đình Phật tử Lưu Quang Minh đã phát tâm cho chương trình lần này. Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ cho hai vị cùng toàn thể gia đình: sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, thân và tâm đều được thường lạc.

         Xin cảm ơn anh Đinh Đức Tâm công ty Ecofoods đã kết nối, xin cảm niệm công đức chị Diệu Tường dã dẫn duyên.

         Hẹn gặp lại ở chương trình kế tiếp: Dàn lọc nước số 5

         Một số hình ảnh buổi nghiệm thu: 

Ý kiến của bạn