Chùa Bửu Đà: buổi nghiệm thu 'Dàn Lọc Nước Sạch số 2' tại trường tiểu học Nam Trân (Đại Lộc - Quảng Nam)

Thứ tư, 05/09/2018, 15:15 GMT+7

Báo Cáo Tổng Kết Chương Trình

Lắp Đặt Giàn Nước Sạch Số 2 Cho 300 Em Học Sinh

Trường Tiểu Học Nam Trân – Đại Lộc – Quảng Nam

......

          A. CHI:

          Tổng chi: 51.160.000đ, gồm các khoản:

                    1 - Hệ thống lọc nước: 35.475.000đ (có file báo giá đi kèm)

                    2 - Máy bơm riêng cho giàn lọc: 1.870.000đ

                    3 - Bồn chứa nước: 2.130.000đ

                    4 - Khung sắt bảo vệ giàn lọc nước: 3.500.000đ

                    5 - Chi phí sửa chữa phòng sang chiết nước: 2.685.000đ - gồm các khoản như sau:

                              + Gạch lót nền 13 thùng x 750.000 = 975.000đ

                              + Cửa phòng: 700.000đ

                              + Xi măng 3 bao x 75.000 = 210.000đ

                              + Công thợ: 800.000đ

                    6 – Chi phí khoan giếng phụ (giếng cung cấp nước riêng cho hệ thống lọc): 1.500.000đ

                    7 – Chi phí xét nghiệm nước 2 lần (1 tại Viện Pasteur, 1 do 1 cơ quan độc lập, có file kết quả xét nghiệm nước đi kèm): 4.000.000đ

                           1+2+3+4+5+6+7 (Tổng chi) = 51.160.000đ (Năm mươi mốt triệu một trăm sáu chục ngàn đồng)

          B. THU:

          Tổng thu: 62.000.000đ. Phương danh phật tử phát tâm đóng góp cho chương trình:

                              01. PT QUẢNG BÌNH - TRƯƠNG VĂN TỊNH:100 USD ~ 2.200.000đ
                              02. Phật tử QUẢNG THỌ - YẾN NGUYỄN: 100 USD ~ 2.200.000đ
                              03. GĐPT THỊ THÔNG - BÙI THỊ HƯỜNG: 10.000.000đ
                              04. GĐPT Thuy Anh: 2.000.000đ
                              05. Anh KHÁNH: 500.000đ
                              06. GĐPT Cô LỘC: .700.000đ
                              07. Một người bạn chơi TEM: 10.000.000đ
                              08. PT: T.LƯƠNG – BẢO HÒA – THANH LẠC: 2.700.000đ
                              09. GĐPT: HOA THIỆN: 1.000.000đ
                              10. Bé LÊ QUANG VỸ: 500.000đ
                              11. PT: ĐINH THỊ RẢNH: 200.000đ
                              12. GĐPT Đỗ Thịnh: 300.000đ
                              13. Cô VÂN: 1.000.000đ
                              14. GĐPT PHẠM THỊ NA 1.000.000đ
                              15. Anh HƯƠNG: 2.000.000đ
                              16. GĐ Cô Chín (Mỹ): 100 USD ~ 2.200.000đ
                              17. GĐPT Cattuong Donald: 2.000.000đ
                              18. PT Ruby Nguyen: 500.000đ
                              19. PT Vo Thi Ngoc Thanh: 500.000đ
                              20. PT Thanh Hieu Cao: 300.000đ
                              21. PT Le Thu: 200.000đ
                              22. GĐPT Đồng Phước: 100Usd ~ 2.200.000đ
                              23. GĐ chị Trinh: 100Usd ~ 2.200.000đ
                              24. GĐ Long Nhi: 200Usd ~ 2.200.000đ
                              25. PT Thanh Vy: 200.000đ
                              26. PT Tống Mỹ Nương: 1.000.000đ
                              27. GĐ Cô Hoa: 10.000.000đ
                              TC: 62.000.000đ (Sáu mươi hai triệu đồng chẵn)

          THU (B) – CHI (A) = 62.000.000đ – 51.160.000đ = 10.840.000đ (mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

           Phần dư của chương trình, Quỹ Từ Thiện chùa Bửu Đà xin đưa chung vào chương trình Lắp đặt hệ thống lọc nước thứ 2 – cúng dường Chùa Sư Nữ Bảo Thắng – Thành phố Hội An (Quảng Nam).

           Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ tất cả chư vị Phật tử tâm luôn an, thân luôn khỏe, nghiệp chướng, phiền não chướng sớm tiêu trừ, bồ đề tâm luôn tăng trưởng!

           Mong sẽ vẫn tiếp tục đón nhận những yêu thương và tin tưởng của tất cả mọi người dành cho Quỹ Từ Thiện chùa Bửu Đà trong những hành trình thiện nguyện phía trước.

           Hình ảnh lắp đặt và đưa vào sử dụng "Hệ thống lọc nước sạch số 2" do chùa Bửu Đà hỗ trợ xin gửi đến quý Phật tử:

 

Ý kiến của bạn