Đàn Dược Sư

Chùa Bửu Đà: Đàn tràng trì tụng 49 biến Kinh Dược Sư, cầu nguyện Dịch bệnh sớm tiêu trừ
05/08/2020
     Đàn tràng diễn ra xuyên suốt từ ngày 31/07 đến 23/08/2020. Một ngày 2 thời: lúc 07 giờ 15' và 18 giờ 15'. Vào thời Tịnh độ tối, chùa ...
Chùa Bửu Đà: Đàn tràng Dược Sư Cầu an đầu năm Canh Tý (2020)
14/02/2020
      Vào lúc 07 giờ sáng ngày mùng 05 tháng Giêng (20-01-2020) đạo tràng chùa Bửu Đà đã trang nghiêm cử hành lễ Khai đàn Dược Sư Cầu an đầu ...
Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ Khai Đàn Dược Sư - Cầu An Đầu Năm Canh Tý (2020)
28/01/2020
     Trân trọng kính mời quý Phật tử vân tập về tham dự cho đàn tràng được thập phần viên mãn.
Chùa Bửu Đà: Lễ Khai Đàn Dược Sư - Cầu An Đầu Năm Kỷ Hợi (2019)
10/02/2019
        Vào lúc 07 giờ 30' sáng ngày mùng 05 Tết (09/02/2019), chư tôn đức Tăng chùa Bửu Đà cùng đông đảo quý nam nữ Phật tử đã ...
Chùa Bửu Đà: công tác chuẩn bị cho Lễ Khai Đàn Dược Sư năm Kỷ Hợi (2019)
08/02/2019
          Hình ảnh về công tác chuẩn bị cho Lễ Khai Đàn Dược Sư - Cầu An đầu năm từ mùng 05 đến mùng 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi ...
Đàn Tràng Dược Sư Cầu An Đầu Năm Mậu Tuất (2018)
20/04/2018
          Theo truyền thống, hàng năm vào những ngày đầu Xuân mới với tâm nguyện hồi hướng gia đạo bình an, chúng sanh an lạc, đất nước ...
Đàn Dược Sư Cầu An Đầu Năm Đinh Dậu (2017)
29/04/2018
Một số hình ảnh ghi nhận lại Đàn Tràn Dược Sư Cầu An Đầu Năm từ ngày mùng 05 đến ngày mùng 08 tháng giêng năm Đinh Dậu (2017) tại chùa Bửu Đà
Đàn Tràng Dược Sư Cầu An Đầu Năm Bính Thân (2016)
13/05/2018
         Đàn Tràng Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an - thế giới hòa bình - chúng sanh an lạc tại chùa Bửu Đà từ ngày mùng 05 tháng ...
Đàn Tràng Dược Sư Cầu An Đầu Năm Quý Tỵ (2013)
18/04/2018
 Sáng nay vào lúc 7h ngày 14 Tháng 02 năm 2013 (05/01/Quý Ty.), Chùa Bửu Đà khai kinh dược sư với sự tham dự chư tôn đức tại bổn tự cùng hàng trăm thiện nam ...