Trung Thu

Chùa Bửu Đà: chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm” lần 3 năm 2018
25/09/2018
            Một số hình ảnh của chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm” lần thứ 3 năm 2018 vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 08 năm Mậu Tuất ...
Chùa Bửu Đà: Thông báo chương trình 'Đêm Hội Trăng Rằm' Lần 3 - 2018
10/09/2018
         Chùa Bửu Đà: Thông báo chương trình 'Đêm Hội Trăng Rằm' Lần 3 - 2018 từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 00 ngày 23 tháng 09 năm 2018 ...
Chùa Bửu Đà: chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm” lần 2 năm 2017
24/04/2018
         Chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm” lần 2 năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp ngoài mong đợi, mang đến cho các em nhỏ là con ...
Chương trình "Đêm Hội Trăng Rằm" Lần 1 năm 2016
11/05/2018
Chương trình "Đêm Hội Trăng Rằm" Lần 1 năm 2016 được tổ chức tại Chùa Bửu Đà vào lúc 19 giờ 00 ngày 15 tháng 08 năm Bính Thân (nhằm 15/09/2016)