Áo Quan Cho Người Nghèo

Chùa Bửu Đà: Tổng kết "Áo Quan cho người nghèo" từ tháng 01 - 04/2024
Áo Quan Cho Người Nghèo
Tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn khi qua đời, vì quá cơ cực đến mức không có đủ tiền để gia đình mua chiếc quan tài đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong khả ...
01/06/2024
Chùa Bửu Đà: Tổng kết "Áo Quan cho người nghèo" từ tháng 05 - 10/2023
Áo Quan Cho Người Nghèo
 Tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn khi qua đời, vì quá cơ cực đến mức không có đủ tiền để gia đình mua chiếc quan tài đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối ...
13/11/2023
Quỹ 'Áo quan cho người nghèo'
Áo Quan Cho Người Nghèo
      Quỹ "Áo quan cho người nghèo" là một trong 6 nguồn quỹ chính của chùa Bửu Đà, được chính thức thành lập vào giữa năm 2018. Ban đầu, bắt nguồn cho ý tưởng mang tên "Áo quan ...
29/02/2020
Chùa Bửu Đà: Tổng kết "Áo Quan cho người nghèo" từ tháng 01 - 04/2024
01/06/2024
Tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn khi qua đời, vì quá cơ cực đến mức không có đủ tiền để gia đình mua chiếc quan tài đưa người xấu ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết "Áo Quan cho người nghèo" từ tháng 05 - 10/2023
13/11/2023
 Tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn khi qua đời, vì quá cơ cực đến mức không có đủ tiền để gia đình mua chiếc quan tài đưa ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 04/2023
09/05/2023
Trong tháng 04/2023, chương trình hỗ trợ 03 trường hợp với tổng số tiền 11.000.000đ*** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Quỹ Áo Quan cho người nghèo' tháng 11-12/2022
02/01/2023
Trong tháng 11-12/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 06 trường hợp với tổng số tiền 18.750.000đ
Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 09-10/2022
01/11/2022
        Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử cùng sự chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 07-08/2022
10/09/2022
Trong tháng 07-08/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 05 trường hợp với tổng số tiền 20.750.000đ
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 06/2022
03/07/2022
Trong tháng 06/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 04 trường hợp với tổng số tiền 15.000.000đ
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 05/2022
05/06/2022
     Trong tháng 05/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 05 trường hợp với tổng số tiền 22.000.000đ.
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 03-04/2022
06/05/2022
Trong tháng 3 và tháng 04/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 07 trường hợp với tổng số tiền 29.250.000đ.
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 11/2021 -->02/20222
27/03/2022
 Từ tháng 11/2021 đến tháng 02/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 11 trường hợp với tổng số tiền 46.750.000đ (có hình ảnh chi tiết đi kèm).