Áo Quan Cho Người Nghèo

Quỹ 'Áo quan cho người nghèo'
Áo Quan Cho Người Nghèo
      Quỹ "Áo quan cho người nghèo" là một trong 6 nguồn quỹ chính của chùa Bửu Đà, được chính thức thành lập vào giữa năm 2018. Ban đầu, bắt nguồn cho ý tưởng mang tên "Áo quan ...
29/02/2020
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Quỹ Áo Quan cho người nghèo' tháng 11-12/2022
02/01/2023
Trong tháng 11-12/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 06 trường hợp với tổng số tiền 18.750.000đ
Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 09-10/2022
01/11/2022
        Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử cùng sự chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 07-08/2022
10/09/2022
Trong tháng 07-08/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 05 trường hợp với tổng số tiền 20.750.000đ
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 06/2022
03/07/2022
Trong tháng 06/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 04 trường hợp với tổng số tiền 15.000.000đ
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 05/2022
05/06/2022
     Trong tháng 05/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 05 trường hợp với tổng số tiền 22.000.000đ.
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 03-04/2022
06/05/2022
Trong tháng 3 và tháng 04/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 07 trường hợp với tổng số tiền 29.250.000đ.
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 11/2021 -->02/20222
27/03/2022
 Từ tháng 11/2021 đến tháng 02/2022, chương trình đã hỗ trợ ổng cộng 11 trường hợp với tổng số tiền 46.750.000đ (có hình ảnh chi tiết đi kèm).
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 05/2021 -->10/2021
07/11/2021
Từ tháng 05/2021 đến tháng 10/2021, dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại Tp.HCM, dù bận rộn với các hoạt động cứu trợ cộng đồng nhưng chương trình vẫn âm ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 03-04/2021
01/05/2021
 Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử; chùa Bửu Đà tiếp tục chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc ...
Chùa Bửu Đà: Tổng kết quỹ 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 02 năm 2021
17/03/2021
   Trong tháng tháng 02 năm 2021, Quỹ Áo quan chùa Bửu Đà hỗ trợ 2 trường hợp với tổng số tiền 9.250.000đ (hình ảnh chi tiết đi kèm).