Chùa Bửu Đà: Tổng kết 'Áo Quan cho người nghèo' tháng 06/2022

Chủ nhật, 03/07/2022, 14:21 GMT+7

      Với tinh thần "Sống là sẻ chia" - được sự tin tưởng và trợ duyên từ chư vị Phật tử; chùa Bửu Đà tiếp tục chung tay cùng nhóm từ thiện Vạn Phúc Nguyên Liễu hỗ trợ áo quan cho các hoàn cảnh quá khó khăn, ngặt ngèo khi mất đi có được chiếc áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

9

     >>> Xem thêm: Quỹ Áo quan chùa Bửu Đà

      Trong tháng 06/2022, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng 04 trường hợp với tổng số tiền 15.000.000đ

16

*** THÔNG TIN THU-CHI QUỸ ÁO QUAN:

      + Thu: 21.350.000đ (từ nguồn Phật tử đóng góp và Thùng áo quan của chùa)

      + Chi: 15.000.000đ

      + Thu - Chi : tồn 6.350.000đ (đưa vào quỹ chung)

15

      Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh khó khăn qua đời cần hỗ trợ.

      Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.  

Để có được sự sẻ chia như trên, tất cả đều nhờ do sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử, quý MTQ đồng hành cũng Quỹ áo quan khi có hoàn cảnh khó khăn qua đời cần hỗ trợ.

Kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến đều được gia đạo bình an, công việc thuận lợi, sức khoẻ dồi dào.

Ý kiến của bạn