/

Thông báo chương trình: Lễ Huý Kỵ lần thứ 7 cố Hoà thượng Thích Như Thọ - Trụ trì chùa Bửu Đà

Thứ bảy, 30/09/2023, 21:53 GMT+7

Chương Trình lễ Húy nhật lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Như Thọ - trụ trì chùa Bửu Đà.

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Để tưởng niệm ân đức cao dày của Hòa thượng Tôn sư, bổn tự thành tâm thiết lễ tưởng niệm húy nhật. Đồng  thời kiến lập trai đàn, chẩn tế chư vị âm linh cô hồn, cầu siêu cửu huyền thất tổ,  chư hương linh trí linh trí cốt tại bổn tự và chư vị hương linh quá vãng do đại dịch Covid 19. Nay kính thông báo và trân trọng kính mời quý vị đồng tham gia lễ tưởng niệm húy nhật Tôn sư và đại lễ cầu siêu tại bổn tự.

*** Ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão (nhằm 14/10/2023)

- 07 giờ 30 : Thượng phan

- 08 giờ 30 : Tác pháp thỉnh Sư - Cung an chức sự

Bạch Phật khai đàn - Thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ

Đề vị thỉnh Linh

- 10 giờ 30 : Cung tiến Giác Linh

- 11 giờ 00 : Ngọ trai

- 14 giờ 00 : Đăng đàn Chẩn Tế

- 17 giờ 30 : Tạ Phật - hoàn đàn.

- 18 giờ 30 : Đêm hoa đăng tưởng niệm

*** Ngày 01 tháng 9 năm Quý Mão ( nhằm 15/10/2023)

- 07 giờ 30 : Cúng trà

- 09 giờ 00 : Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm

- 09 giờ 30 : Cúng ngọ Phật

- 10 giờ 30 : Lễ Tưởng niệm

- 11 giờ 00 : Cúng dường Trai tăng (150 vị)

- 18 giờ 00 : Đoàn khởi hành ra Sân bay đi Quảng Nam

*** Ngày 02 tháng 9 năm Quý Mão (nhằm 16/10/2023)

- 09 giờ 00 : Lễ Tưởng niệm Cố Hoà thượng Thích Như Thọ - Trụ trì Tổ đình Cổ Lâm

- 09 giờ 30 : Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì

- 14 giờ 00 : Tặng 100 phần quà (300.000đ/phần) cho bà con nghèo tại địa phương.

Thay mặt Ban Trụ trì chùa Bửu Đà, kính mời quý Phật tử vân tập về chùa Bửu Đà vào lúc 09 giờ 00, Chủ Nhật ngày 01/09/Quý Mão (nhằm 15/10/2023) để thắp nén hương tưởng niệm cố Hoà thượng, sau đó dùng bữa cơm thanh đạm cùng bổn Tự.

Trân Trọng Kính Mời !

 

Ý kiến của bạn