Quan Thế Âm Bồ Tát

Thứ sáu, 14/10/2022, 11:15 GMT+7

     Mỗi khi có người ngã xe trên đường, thì liền có vài Bồ tát hiện ra giúp đỡ, có thể là chú xe ôm ngồi chờ khách, có khi là người trên đường. Khi có dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn .. thì Bồ tát hiện ra hằng sa đến cứu giúp... điều này mắt thường ai cũng thấy.

     Từ và Bi, Trí và Tuệ có ở Bồ tát cũng có ở mỗi con người. Hiển hiện qua cách này cách khác tuỳ mức độ.

     Bồ Tát Quán Thế Âm là tấm gương sáng ngời vậy.

NAM MÔ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

311788501_3291923781075126_7956522897616825127_n

 

Ý kiến của bạn