/

Kính thông báo: Khóa lễ trì tụng Kinh Dược Sư ngày 02-03 và 04/09al

Thứ ba, 27/09/2022, 10:24 GMT+7

     Nhằm góp phần hướng tâm cầu nguyện cơn bão Noru phần nào thuyên giảm, cầu nguyện miền Trung nước Việt Nam được an lành trước giông tố - đạo tràng chùa Bửu Đà phát tâm trì tụng Kinh Dược Sư vào 3 đêm: 02-03 và 04/09 năm Nhâm Dần.

     Nay kính thông báo đến quý Phật tử khắp nơi cùng gia tâm với đạo tràng chùa, góp phần hướng tâm cho lời cầu nguyện được thành tựu.

     Quý vị ở xa, có thể cùng trì tụng với đạo tràng thông qua kênh Fanpage hoặc Youtube của chùa theo link: https://youtube.com/user/ruacon9185

     Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

     Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

1_2

Đàn tràng Dược Sư cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ năm 2011

Ý kiến của bạn