Giãn cách xã hội chúng ta nên làm gì để tiêu trừ nghiệp chướng, vun bồi phước huệ?

Thứ tư, 21/07/2021, 00:49 GMT+7

     Bình thường Phật khuyên chúng ta tọa thiền, niệm Phật thì chúng ta bảo con bận đi làm, bận việc này, việc kia. Bây giờ giãn cách XH ở nhà không phải đi làm, vậy chúng ta có siêng năng tọa thiền, niệm Phật hay chưa ? Bởi mới thấy chúng ta quá lười biếng chứ không phải bận bịu gì".

     Đây là thời gian tốt để khuyến tấn chúng ta tinh tấn niệm Phật tu hành, bớt ngủ nghỉ, bớt ăn uống lại, mọi thứ đều buông xuống, xả bỏ thân tâm Thế giới, chuyển hết vọng niệm thành Chánh niệm hay bằng câu Phật hiệu, phát Bồ đề tâm, tinh tấn tu hành vì chúng sanh khổ nạn.

218907860_3038597326418665_8360878169174909059_n

     Thế giới dịch bệnh có như ngày hôm nay là quá khứ chúng ta sát nghiệp quá nặng, ăn nuốt lẫn nhau, không chỉ 1 đời mà vô lượng đời rồi. Nếu bạn không có nhân duyên với chúng thì dù bạn bị nhiễm cũng sẽ tự khỏi, nếu bạn có ác duyên với chúng thì dù bạn chạy chữa trăm ngàn phương cách cũng không khỏi được (đây là lúc chúng ta phải hoan hỉ trả quả).

     Cho nên, chúng ta hãy giữ tâm bình thản, tất cả buông xuống, định tâm lại, Chánh niệm tỉnh giác, nghe Pháp , sám hối tội chướng, phải nổ lực tinh tấn, chúng ta mới mong chuyển hóa Nghiệp quả Đại dịch hôm nay..

'' Người nào biết an trú

Đêm ngày trong Chánh Niệm

Thì Mâu Ni gọi là

Người biết sống một mình...''

(Kinh Nhất Dạ Hiền Gỉa)

Thầy Tánh Tuệ

Ý kiến của bạn