Ấn Tống Tranh Tượng

Tượng Phật Di Lặc ngồi và 5 đứa nhỏ
Ấn Tống Tranh Tượng
Tượng Ấn Tống
24/04/2018
Tượng Phật Quan Âm (nhỏ)
Ấn Tống Tranh Tượng
Tượng Ấn Tống
24/04/2018
Tranh ghép hình Phật Bà Quan Âm
Ấn Tống Tranh Tượng
 Tượng Ấn Tống 
24/04/2018
Bộ Tượng: Tây Phương Tam Thánh
Ấn Tống Tranh Tượng
Tượng Ấn Tống
24/04/2018
Tượng Quan Thế Âm Ngồi Tòa Sen
10/11/2018
       Kích thước: ~ ngang 14 cm, cao 34cm, sâu: 10 cm. Chất liệu: sứ tráng men. Quy cách: tượng mới
Tượng Phật Quan Âm (nhỏ)
24/04/2018
Tượng Ấn Tống
Tượng Phật Di Lặc ngồi và 5 đứa nhỏ
24/04/2018
Tranh ghép hình Phật Bà Quan Âm
24/04/2018
 Tượng Ấn Tống 
Tượng Phật Thích Ca ngồi (cũ)
24/04/2018
Bộ Tượng: Tây Phương Tam Thánh
24/04/2018