/

Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng - Phạm Công Thiện

Thứ sáu, 29/11/2019, 19:59 GMT+7

    Quyển sách này được viết chậm rãi thong dong từ trên 10 năm nay, từ năm 1983 tại Los Angeles và tại những vùng phụ cận Los Angeles, Californta, Hoa Kỳ. Từ năm 1970 cho đến 1983, tôi đã sống ở Do Tháí, rồi ở Đức Quốc và ở lâu dài tại Pháp Quốc; đến năm 1983, qua một cơn chuyển động toàn diện của tâm thức viễn ly, tôi đã trở lạí Hoa Kỳ, trở lại thành phố Los Angeles sau một thời gian xa vắng gần 20 năm; từ năm 1983 cho đến năm 1994, trên 11 năm nay, lại qua nhiều cơn chuyển động toàn diện liên tục của tâm thức viễn ly, tôi vẫn tíếp tục sống ở thành phố Los Angeles; sau vài chuyến lui về vùng đồi núi im lặng ở Úc Châu, tôi vẫn trở lại thành phố Los Angeles như trở về tập sống hồn nhiên tự tại với những cơn động đất thường xuyên của đời mình.

    Cái "tôi" ở trên đã trở thành một cái gì khác. Không biết là cái gì? Cũng chẳng bận tâm biết đến làm gì; chỉ biết ở đây và ở đó vẫn còn động đậy nhẹ nhàng những bước chân thầm kín, những bước chân lặng lẽ thong dong bình thản trở về Sự Im Lặng...

    - Phạm Công Thiện,  Los Angeles và Monterey Park, California HoaKỳ, ngày 14 tháng 7 năm 1994. 

nhung-buoc-chan-nhe-nhang-tro-ve-su-im-lMục lục

    LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN THỨ NHỨT: KHAI THỊ

    A. ĐẢO NGƯỢC

    I. Bước chân Thứ Nhất Đảo Ngược Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Sự Có Mặt Liên Tục Của Quán Thế Âm Bồ Tát

    II. Bước Chân Thứ Hai Đảo Ngược Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Ánh Sáng Bất Tận Của Phật A Di Đà

PHẦN THỨ HAI: NGỘ NHẬP
 
  B. TIẾN TỚI
 
    III. Bước Chân Thứ Ba Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Lên Đường Viễn Ly

    IV. Bước Chân Thứ Tư Lên Đường Thực Hiện Víệc Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Đệ Nhứt Khổ Đế

    V. Bước Chân Thứ Năm Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng
 
    Sự Chuyển Động Toàn Díện Của Tâm Thức Trong Tư Tưởng Phật Giáo Mật Tông Của Hóa Thân Tây Tạng Tarthang Tulku

    VI.Bước Chân Thứ Sáu Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng
 
    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Tư Tưởng Phật Giáo Mật Tông Của Hóa Thân Tây Tạng Chogyam Trungpa

    VII. Bước Chân Thứ Bảy Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng
 
    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trên Con Đường Hành Động Phật Giáo Của Trí Thức Tây Phương

    VIII. Bước Chân Thứ Tám Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Hướng Đi của Phật Giáo Việt Nam giữa các Tư Trào và Trong Bối Cảnh của Xã Hội Tây Phương híện nay

PHẦN THỨ BA: PHẬT TRI KIẾN
 
  C. LUI VỀ
 
    IX. Bước Chân Thứ Chín Lui Lại Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Sự Hiện Diện Thường Trực của Bồ Tát Padmasambhava, vị tổ sư truyền đạo Phật vào Tây Tạng

    X. Bước Chân Thứ Mườí Lui Lạí Trở Về Sự Im Lặng

    Sự Chuyển Động Toàn Diện Của Tâm Thức Từ Đức Kiên Nhẫn trong Phật Gìáo từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa và Kim Cang Thừa Mật Tông Tây Tạng

PHẦN THỨ TƯ: KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN
 
  D. TRỔ BÔNG

    Kết luận
 
    Kiên nhẫn Trổ Bông Trên Tuyệt Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn

    Nhắn gửi những thế hệ thanh niên Việt Nam từ 15 đến 18 tuổi.

    -----> Mượn sách: Xin liên hệ Văn phòng chùa Bửu Đà - Phòng Thư Viện

Ý kiến của bạn