/

Bếp Yêu Thương chùa Bửu Đà: Chia sẻ yêu thương với 700 phần bún xào ngày 14/05al (2024)

Thứ bảy, 22/06/2024, 11:55 GMT+7

Với tinh thần thương yêu, muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Ngày 15/5 Aal vừa qua, bếp yêu thương chùa Bửu Đà tiếp tục trao 700 phần thức ăn đến những người lao động. 

Đây cũng là hoạt động mỗi tháng 2 kỳ được chùa Bửu Đà duy trì trong hơn nửa năm qua. 

Mọi sự đóng góp và chung sức của quý vị sẽ là nguồn động lực to lớn cho chúng tôi góp phần lan tỏa yêu thương và niềm vui trong cộng đồng.

Thông tin thu-chi:

+ Đóng góp: 5.900.000vnđ

+ Chi: 3.450.000vnđ

+ Còn: 2.450..000vnđ (chuyển vào quỹ Từ thiện chung)

Gia đình Phật tử Cherry: Cúng dường rau củ, hành phi, đậu phộng,...

Xin chia sẻ một số hình ảnh trong kỳ này:

Ý kiến của bạn