Tháng 7 có phải tháng 'Cô hồn' không? - Thầy Nhật Từ

Tháng 7 có phải tháng 'Cô hồn' không? - Thầy Nhật Từ

Thứ ba, 04/09/2018, 02:30 GMT+7

           Hàng trăm, hàng ngàn năm nay, trong dân gian, mọi người cứ truyền miệng nhau "tháng 7 là tháng cô hồn" và cúng chẩn tế trong tháng 7 để cô hồn được siêu thoát, không còn vương vấn ở thế gian để phá phách người sống, làm cho người sống không thể làm ăn suông sẻ. Đó là những ngộ nhận mà số đông đang mắc phải ngay cả những người Phật tử. Vậy tháng 7 có phải là tháng cô hồn không? Trai đàn chẩn tế, đốt vàng mã có lợi ích cho người chết không, cô hồn có được giải thoát không? Chẩn tế bắt nguồn từ đâu. Các câu hỏi này sẽ được Thầy Nhật Từ giải đáp