Chùa Bửu Đà: Lễ xuất gia ngày 08 tháng 02 năm Tân Sửu

Chủ nhật, 21/03/2021, 07:56 GMT+7

   Vào sáng ngày mùng 08 tháng 02 năm Tân Sửu (20/03/2021), cũng là ngày kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia tìm cầu con đường Giải thoát; tại chùa Bửu Đà đã diễn ra Lễ xuất gia cho ba chú Đồng Thành, Đồng Hỷ và Đồng Đức qua thời gian công quả, rèn luyện tập sự xuất gia.

   Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm giản dị với sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Như Tín, Viện chủ chùa Bửu Đà, Đại Đức Thích Thị Trí, Đại Đức Thích Thị Vinh và Tăng chúng chùa Bửu Đà.

   Sau phần niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo, Hoà Thượng Viện chủ đã có những lời pháp nhũ khai đạo cho các vị tân xuất gia khi chính thức bước vào con đường tu hành: Xuất gia là bước lên một nấc thang cao hơn trong cuộc đời và trong trí tuệ. Đi tu mà ước vọng cảnh an nhàn là sai. Đi tu cực khổ hơn rất nhiều, phải vượt qua lầm lỗi bản thân, vượt qua nghiệp lực của mình từ vô lượng kiếp trước.

   Kế đến, các hành giả sắp xuất gia đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Hoà Thượng Ân sư và nhị vị thầy Bổn Sư của mình.

   Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho người người tin sâu nhân quả, hiểu lý vô thường, phát tâm bồ đề, xuất gia tu hành, nối tiếp mạng mạch của Phật Pháp bền vững trường tồn.

Ý kiến của bạn