Chùa Bửu Đà cúng dường Trường Hạ năm Mậu Tuất (2018)

Thứ tư, 18/07/2018, 11:35 GMT+7

Ngày 03 tháng 06 năm Mậu Tuất (15/07/2018) được sự ủy thác và chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Như Tín - Viện chủ chùa Bửu Đà; chư Tăng chùa Bửu Đà đã hướng dẫn quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng đến thăm viếng và cúng dường 8 trường hạ tại Tp.Hồ Chí Minh, Sa Đéc và Long An.

Tham dự trong đoàn hành hương cúng dường trường hạ là hơn 150 nam nữ Phật tử chùa Bửu Đà, nhóm từ thiện phật tử Huệ Niệm cũng như Đại Đức Thích Trí Lực - Trụ Trì Tịnh Thất Giác Trí cũng hoan hỷ tham gia cùng với chùa Bửu Đà trong chuyến đi lần này.

Được biết, mỗi trường hạ đoàn cúng dường số tịnh tài là hơn 12.000.000đ cùng các tịnh phẩm như: đường, bún gạo, dầu ăn, bột bọt bột bêm, nước rửa chén, bột giặt, nước tương v.v....

Toàn bộ kinh phí chuyến hành hương cúng dường trường hạ lần này là hơn 100 triệu đồng; số kinh phí cúng dường nêu trên đều cho chư vị Phật tử chùa Bửu Đà cùng nhóm từ thiện Phật tử Huệ Niệm phát tâm đóng góp qua đó cầu nguyện cho gia đạo được bình an, trí tuệ mở khai, gia đạo được an lành, bồ đề tâm tăng trưởng, người còn hiện cũng như chư hương linh cửu huyền thất tổ đã quá vãng tất cả đều được thừa tư công đức cúng dường này mà ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


Ý kiến của bạn