/

Phật tử làm gì khi gặp hình ảnh đức Phật bị lạm dụng?

Thứ ba, 24/11/2020, 22:11 GMT+7

      [Video] PHẬT TỬ LÀM GÌ KHI GẶP HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT BỊ LẠM DỤNG LÀM ĐỒ DÙNG VÀ ĐỂ TRANG TRÍ?

      Khi gặp những vụ việc lạm dụng hình ảnh tôn nghiêm của Đức Phật, chư vị Bồ-tát... trong kinh doanh và trang trí, người Phật tử nên làm gì?

      Mời quý vị cùng xem video Phật tử ở nước ngoài họ đã làm như thế nào trong trường hợp này.

Ý kiến của bạn