Lễ Vía

Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/09al
31/10/2020
     Ngày 19/09al là ngày Lễ xuất gia của đức Bồ tát Quán Thế Âm. Noi theo hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ tát Quan Âm, những người con ...
Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/02Al
04/03/2020
     Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, vậy nên Lễ vía Quán Thế Âm bồ tát 19/2Al năm nay chùa Bửu ...
Chùa Bửu Đà: Lễ vía Phật A Di Đà năm Kỷ Hợi (2019)
16/12/2019
    Vào lúc 19 giờ ngày 12-12-2019 (17/11/Kỷ Hợi) tại chùa Bửu Đà đã trang nghiêm diễn ra Lễ Hoa đăng vía Phật A Di Đà với sự chứng minh tham dự của ...
Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ Vía Phật A Di Đà năm Kỷ Hợi (2019)
03/12/2019
    Chi tiết chương trình Lễ Vía Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Hợi (12/12/2019)
Lễ Quy Y & Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19-09-Kỷ Hợi
19/10/2019
    Vào lúc 15 giờ 00 ngày 19 tháng 09 năm Kỷ Hợi (17/10/2019), nhân lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia, tại chánh điện chùa Bửu Đà đã trang ...
Chùa Bửu Đà: Chương trình Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
08/10/2019
     Chương trình Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia từ ngày 15 đến ngày 19/09/Kỷ Hợi (13-17/10/2019) tại chùa Bửu Đà.
Chương trình Lễ vía Đức Quán Thế Âm ngày 19-09-Mậu Tuất (2018)
13/07/2019
           Chương trình Lễ vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19-09-Mậu Tuất (27-10-2018) tại chùa Bửu Đà.
Khánh Đản Đức Quán Thế Âm 19/02/Kỷ Hợi
26/03/2019
        Vào lúc 19 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm Kỷ Hợi (04/04/2018) tại chùa Bửu Đà đã trang nghiêm diễn ra Lễ Hoa Đăng mừng Khánh Đản đức ...
Chương Trình Lễ Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19/02/Kỷ Hợi (2019)
18/03/2019
Chương Trình Lễ Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19/02/Kỷ Hợi (2019)
Chùa Bửu Đà: Lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà năm Mậu Tuất (2018)
24/12/2018
          Vào lúc 19 giờ 15 phút tối ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất  (23/12/2018) tại khuôn viên chùa Bửu Đà đã trang nghiêm và long trọng ...